Make It Good Again logo

Make It Good Again

Lad os sammen ændre forbrugstankegangen!

Vær med til at ændre køb og smid-væk samfundet, ved at få repareret dine produkter!

Få de bedste tilbud på netop din reparation!

Opret en auktion og lad reparatørerne byde på hvad dit produkt kan laves for.

Få netop det tilbud, som DU ønsker!

Om du vil have det billigste pris eller højeste kvalitet, så er Make It Good Again stedet for dig.

Gratis og uforpligtende!

Det er ganske gratis og helt uforpligtende at modtage tilbud på en reparation.

Lad os sammen gøre op med køb og smid væk samfundet!

Få priser så det kan svare sig at få repareret.

Nem og overskuelig måde at finde reparatør på.

Handelsbetingelser

GENERELLE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER FOR makeitgoodagain.dk

Følgende fastsætter de generelle handelsbetingelser/forretningsbetingelser (”Vilkårene”), der gælder i aftaleforholdet (”Aftalen”) mellem MakeItGoodAgain IVS og dig som bruger af www.makeitgoodagain.dk(”makeitgoodagain.dk”). makeitgoodagain.dk er en platform, der forbinder individer med hinanden og individer og Erhvervsdrivende reparatører med henblik på at få udført en reparation. “Erhvervsdrivende udføre af reparationer er benævnt Erhvervsdrivende reparatører”. Private individer, som udfører reparationer er benævnt “Private reparatører”. (Private- og erhvervsdrivende reparatører benævnes sammen “reparatører”) Modtageren af reparationen er benævnt ”kunder”. (Private reparatører, erhvervsdrivende reparatører og kunder benævnes sammen som ”brugere”) MakeItGoodAgain IVS er under ingen omstændigheder en arbejdsgiver, men en formidler og fralægger sig derfor alle de ansvar at være arbejdsgiver må medbringe. MakeItGoodAgain IVS stiller en platform til rådighed ’makeitgoodagain.dk’, hvor brugere direkte opretter en profil og derefter internt aftaler services med andre brugere.

Intro

Ved brug af makeitgoodagain.dk, herunder dets tjenester og værktøjer, accepterer du de til enhver tid gældende Vilkår og de generelle principper, der gælder for anvendelsen af hjemmesider mv. ejet af vores datterselskaber og partnere. Aftalen træder i kraft i forbindelse med brugerens oprettelse af en brugerkonto på makeitgoodagain.dk. Aftalen kan løbende ændres i det omfang, det fremgår af Vilkår.

Services

MakeItGoodAgain IVS stiller en online platform til rådighed for at facilitere kontakten mellem individer og firmaer, der udfører og efterspørger reparationer.

Vilkårenes omfang

Inden du benytter dig af makeitgoodagain.dk, skal du gennemgå og godkende Vilkårene. Du skal ligeledes åbne og gennemgå eventuelle dokumenter, der linkes til i Vilkårene eller andet sted forbindelse med oprettelsen af en brugerkonto, da du ved din ibrugtagning af makeitgoodagain.dk bekræfter og accepterer de gældende forretningsbetingelser og øvrige betingelser, der finder anvendelse i relation til Make It Good Again.

Betaling og gebyrer

MakeItGoodAgain IVS samarbejder med betalingssystemet Stripe, der garanterer en sikker håndtering af dine penge. Det aftalte beløb trækkes fra din konto, når du og en reparatør har godkendt en udbudt reparation. Hvis godkendelse kun er opnås fra den ene part, vil pengene blive trukket 7 dage efter reparationens udførsel ved mangel på indsigelse. Ved indsigelse kontakt: support@makeitgoodagain.dk

Kunder og reparatører kan ikke fravige de priser, der er tilbudt. Enhver omgåelse kan medfører øjeblikkelig eksklusion fra Platformen.

Så snart begge parter har godkendt reparationen, modtager Stripe en notifikation og pengene sættes i kø til udbetaling. Stripe udbetaler penge til reparatørere en gang hver 24 timer. Hvis en reparation ikke lever op til kundens forventninger kan vedkommende kontakte reparatøren, hvilket refereres til som en tvist. Hvis kunden og reparatøren ikke internt kan afklare tvisten kan kunde eller reparatøren tage kontakt til Make It Good Agains support, som derved kan beslutte hvordan tvisten skal afklares. Support kan vælge at tage kundens eller reparatørens side af tvisten på baggrund af processens forløb og beløbet vil tilfalde enten kunden eller reparatøren.

For at stille Platformen til rådighed opkræver Make It Good Again et servicegebyr, som udgangspunkt på 15 procent af reparationens totalpris. Den aktuelle størrelse af Make It Good Again servicegebyr fremgår til enhver tid af platformen samt af reparatørens kvittering.

Til dækning af transaktionsomkostninger opkræves et administrationsgebyr på 3 kr. inkl. moms. Make It Good Again forbeholder sig retten til at ændre/forhøje prisen for ydelserne. Eventuelle prisstigninger vil fremgå af platformen og gælder for alle fremtidige ydelser.

Betalingskort og transaktioner

Du kan betale med Dankort, Visa Dankort, eDankort, MasterCard, Visa og de fleste andre europæiske kreditkort på makeitgoodagain.dk

Du kan betale med Dankort, Visa Dankort, eDankort, MasterCard, Visa og de fleste andre europæiske kreditkort på makeitgoodagain.dk Når du betaler med Dankort, Visa Dankort, eDankort, MasterCard og Visa reserverer vi beløbet på dit kort, når du gennemfører en bestilling med kortet. Beløbet trækkes først fra din konto, når reparationen er godkendt. Hvis godkendelse kun er opnås fra den ene part, vil pengene blive trukket 7 dage efter reparationens udførsel ved mangel på indsigelse. Ved indsigelse kontakt:

Kvittering ved hævning

Når der hæves penge på dit kort vil du straks kunne se dette på din bankkonto. Du vil også modtage en kvittering pr. mail. Det samme er gældende ved modtagelse af beløb for reparatører.

Hvis du får nyt betalingskort

Hvis du får nyt betalingskort, skal du registrere det når du vælger et tilbud.

Afbestilling

En kunde kan altid vælge at afbestille en aftalt reparation. Dette skal gøres 12 timer inden det aftalte tidspunkt ved at kontakte: eller på telefon 26 80 45 23 i tidsrummet 10 – 17 alle hverdage.

Hvis afbestillingen ikke sker inden for ovenstående tidsrum, kan et fast afbestillingsgebyr på 200 kr blive påkrævet. En reparatør kan vælge at frafalde et krav på afbestillingsgebyr, eksempelvis hvis der aftales et nyt tidspunkt for reparationen.

Kommunikation

Make It Good Again har ret til at kommunikere direkte til alle brugere af Platformen i forbindelse med levering af Ydelsen via e-mail og telefon.

Persondatapolitik

For at du kan anvende Make It Good Again, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, Adresse, Telefonnummer og e-mailadresse. For reparatører har vi yderligere brug for CVR-nr.

Vi foretager registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne levere de udbudte services til dig via makeitgoodagain.dk. Personoplysningerne registreres hos MakeItGoodAgain IVS. I tilfælde af inaktivitet slettes oplysningerne efter 5 år. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ledelsen og de ansatte hos MakeItGoodAgain IVS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige hos MakeItGoodAgain IVS er Anders Kudsk Callesen. Vi opbevarer kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret på makeitgoodagain.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til MakeItGoodAgain IVS via e-mail:

Beskyttelse af privatsfæren

Vi hverken sælger, udlejer eller på anden måde videregiver dine personlige oplysninger til tredjepart til markedsføringsformål, uden at du har givet samtykke til dette. Vi bruger dine oplysninger, udelukkende som beskrevet i sektionen ’Persondatapolitik’.

Vi betragter beskyttelsen af vore brugeres privatsfære som et vigtigt grundprincip. Du kan til enhver tid få adgang til og ændre de oplysninger, du har givet os, og du kan fravælge at modtage bestemte former for kommunikation fra os.

Ændring i Vilkårene

MakeItGoodAgain IVS forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer i Vilkårene. På makeitgoodagain.dk finder du altid den nyeste version af Vilkårene. Ændringer til Vilkårene offentliggøres på makeitgoodagain.dk. Den ændrede version af Vilkårene træder i kraft på datoen, som er angivet på hjemmesiden. Din fortsatte brug af makeitgoodagain.dk udgør din godkendelse og accept af de nye forretningsbetingelser.

Betaling og sikkerhed

For alle køb og betalinger, gebyrer eller udgifter forbundet med en service, vil makeitgoodagain.dk debitere dit dankort eller kreditkort i henhold til aftalt beløb mellem brugere. Ved brug af makeitgoodagain.dk gives bemyndigelse til at makeitgoodagain.dk kan debitere dit betalingskort for sådanne beløb. Ingen refusion eller kreditter vil blive ydet, når makeitgoodagain.dk services er blevet booket på en kundes betalingskort medmindre makeitgoodagain.dk efter eget skøn retfærdiggør restitutioner eller kreditter til formildende omstændigheder.

Hos makeitgoodagain.dk vil vi bestræbe os på at sikre sikkerheden for alle kreditkort og alle andre personlige oplysninger, dog fralægger vi os ethvert ansvar for skader, der kan resultere i oplysninger frigivet til tredjepart. Du accepterer med disse Handelsbetingelser at holde makeitgoodagain.dk skadesløs for eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf. makeitgoodagain.dk vil bruge tredjeparts-tjenester til at behandle kreditkortoplysninger. For yderligere oplysninger om denne tjeneste, skal du kontakte support@makeitgoodagain.dk og anmode om oplysninger om makeitgoodagain.dk s kreditkort og betalingsudbydere.

Misbrug

MakeItGoodAgain IVS ønsker at sikre en korrekt funktion af vores hjemmesider og udbudte tjenesteydelser samt at give brugerne tryghed ved brugen heraf. Skulle du iagttage problemer, krænkende indhold eller overtrædelse af vores politikker, bedes du tage kontakt til os på support@makeitgoodagain.dk

Uanset andre former for modforanstaltninger forbeholder vi os retten til at begrænse, suspendere eller indstille vor tjeneste og brugerkonti, forbyde adgang til vore sites og deres indhold, tjenester og værktøjer, forsinke eller fjerne hosted indhold og foretage tekniske og juridiske tiltag for at holde brugere væk fra vores sites, hvis vi formoder, at disse brugere forårsager problemer eller mulige erstatningskrav, krænker tredjeparts immaterielle rettigheder eller misligholder ordlyden eller ånden bag vores politikker.

Makeitgoodagain.dk har ret til at deaktivere brugere der har været inaktive inden for en vis tidsperiode.

Reklamation

Skulle du mod forventning ikke være tilfreds reparationen skal du henvende dig til reparatøren. Hvis en løsning ikke kan findes, skal du henvende dig til support@makeitgoodagin.dk.

Du skal give makeitgoodagain.dk meddelelse og fotodokumentation herom inden for 48 timer efter servicen er blevet leveret i modsat fald taber du retten til at påberåbe dig eventuelle mangler. MakeItGoodAgain IVS har intet ansvar i forhold til reklamation eller garanti, stillet af reparatøren.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Som reparatør er man ansvarlig for, at den bestilte opgave udføres tilfredsstillende. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet, og lykkedes det ikke reparatøren og kunden at finde en tilfredsstillende løsning, vil makeitgoodagain.dk forsøge at formidle en ny kontakt. MakeItGoodAgain IVS er under ingen omstændigheder ansvarlig for reparatørens eventuelle misligholdelse af sine forpligtelser over for kunden.

Brugerne er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

MakeItGoodAgain IVS er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler med disse Vilkår fastsatte ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser. MakeItGoodAgain IVS er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, som kunden, reparatøren eller en tredjemand måtte lide i forbindelse med anvendelsen af makeitgoodagain.dk, herunder i tilfælde af manglende adgang til makeitgoodagain.dk, som følge af it-problemer eller gennemførelse af opdateringer mv. Indirekte tab og følgeskader omfatter bl.a. tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, produkt- og personskader.

MakeItGoodAgain IVS samlede ansvar i enhver tvist er endvidere beløbsmæssigt begrænset til reparationens pris.

SKAT

Det er en afgørende betingelse for brugen af makeitgoodagain.dk, at man svarer den SKAT man er forpligtet til, som privatreparatør. Du kan læse mere om reglerne for skattebetaling via dette link: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234739.

Ved overtrædelse af de skattemæssige regler kan MakeItGoodAgain IVS ensidigt beslutte at lukke en brugerkonto og forbyde enhver fremtidig anvendelse af makeitgoodagain.dk. MakeItGoodAgain IVS er ikke ansvarlig for brugernes betaling af SKAT, anvendelse af skattemæssige fradrag mv.

Ugyldighedsklausul

Hvis en bestemmelse i Vilkårene skulle vise sig at være ugyldig eller i øvrigt ikke kan gennemføres, slettes denne bestemmelse i Vilkårene, mens de resterende bestemmelser fortsat finder anvendelse.

Lovvalg og værneting

Aftalen, herunder disse Vilkår, er undergivet dansk ret. Alle transaktioner mellem MakeItGoodAgain IVS og dets brugere, herunder brugen af makeitgoodagain.dk, betragtes som udført i Danmark. Enhver tvist skal afgøres ved de danske domstole.

Udveksling af personoplysninger

Vores persondatabehandling finder sted efter følgende principper i overensstemmelse med EU’s persondataforordning af 26. april 2016 med ikrafttræden d. 25. maj 2018.

MakeItGoodAgain IVS

CVR nr: 39504960

Ramsherred 16 2. tv

4700 Næstved, Danmark

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Verifikation af identitet af personen, dvs. med henblik på at sikre, at den person, som opretter sig på platformen, faktisk er den som vedkommende udgiver sig for at være. Den verifikation sker altid i henhold til og i overensstemmelse med EU’s Databeskyttelsesforordning L119.9.50 og L119.10.51
 • makeitgoodagain.dk formidler kontakten og sikrer en transparent transaktion mellem brugere, som får udført reparationer, og individer eller virksomheder som udfører reparationer. I den forbindelse bruger vi betalingskortoplysninger og kontonumre til at gennemføre betalinger for udført arbejde i overensstemmelse med L119.8.42.
Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • MakeItGoodAgain IVS behandler udelukkende almindelige personoplysninger såsom adresse, fulde navn, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger og nem-konto. Alle oplysninger opgives af dig selv og er praktiske og nødvendige forudsætninger for at platformen makeitgoodagain.dk kan benyttes enten som køber af reparationsydelser eller som udbyder (L119.8.42).
Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • MakeItGoodAgain IVS forbeholder sig retten til at udlevere personoplysninger til danske myndigheder jf. gældende dansk lovgivning, hvis disse henvender sig L119.8.45.
 • MakeItGoodAgain IVS benytter betalingsmodulet Stripe og udleverer derfor betalingsoplysninger og kontooplysninger til Stripe for at transaktioner mellem brugere og reparatører kan finde sted. Stripe har tiltrådt EU-USA ”privacy shield aftalen” og følger gældende EU- og amerikansk lovgivning for behandling af persondata.
Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en bruger på makeitgoodagain.dk. Hvis din bruger har været inaktiv i mere end 5 år sletter vi dine personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at slette din profil eller kontakte MakItGoodAgain IVS via mail på support@makeitgoodagain.dk eller telefonnummer: 26 80 45 23.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig (L119.12.49).

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os jf. kontaktoplysninger på makeitgoodagain.dk eller support@makeitgoodagain.dk

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.